Stolarska Logo

Konsultacja chirurga plastyka

  • Opis

Opis

Doświadczony chirurg potrafi istotnie zmieniać proporcje ciała oraz eliminować różnorodne defekty fizyczne, zarówno te oczywiste, jak i te, które wynikają z subiektywnych odczuć pacjenta. W związku z tym, niezwykle ważne są konsultacje wstępne, podczas których lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad dotyczący stanu zdrowia pacjenta, analizując zarówno aspekty ogólne, jak i te związane z planowanym zabiegiem. 

Dodatkowo, lekarz realistycznie ocenia, czy zakres operacji jest odpowiedni dla danego pacjenta, biorąc pod uwagę oczekiwania i możliwości. Oprócz rozmowy, kluczowe są również dokumentacja fotograficzna obszaru, który ma być poddany zabiegowi, co pozwala na późniejszą weryfikację efektów oraz precyzyjne sformułowanie wzajemnych oczekiwań.

Czego się dowiesz w trakcie konsultacji?

  • lekarz poinformuje Cię szczegółowo jak będzie przebiegał zabieg i jaki będzie okres powrotu do zdrowia
  • dowiesz się jakie są zalecenia pozabiegowe
  • otrzymasz szczegółowe informacje na temat rodzaju znieczulenia stosowanego podczas zabiegu oraz informację o wykonaniu przed zabiegiem konkretnych badań
  • zobaczysz przykłady zdjęć przed i po – lekarz zaprezentuje przykłady swojej pracy